2018-03-14

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Pracownika ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Adrian Lewandowski- zamieszkały w Drewnicy 
Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
W wyniku selekcji wstępnej Komisja Konkursowa ustaliła, że Pan Adrian Lewandowski posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę niezbędną na ww. stanowisko. Pomyślnie przeszedł selekcję i uzyskał największą liczbę punktów w rozmowie kwalifikacyjnej. 

Załączniki

  wynik naboru 3.2018.pdf 108,78 KB (pdf) szczegóły pobierz