Lista artykułów

Nazwa artykułu
Regulamin wewnętrzny
Regulamin wewnętrzny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stegnie
05.10.2017 więcej
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2015 Rady Gminy Stegna z
dnia 9 września 2015
03.09.2015 więcej